Praktijkinformatie

Picture

Praktijkinformatie

Picture

Gevestigd in Gezondheidscentrum Marco Polo

Onze huisartsenpraktijk is gevesitgd in het Gezondheidscentrum Marco Polo in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. In dit centrum bevinden zijn ook fysiotherapeuten, apothekers, verloskunidgen en veel andere zorgverleners. Samen bieden we goede en toegankelijke zorg voor alle bewonders in Kanaleneiland.

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen open van 8.00 – 17.00 uur.

Spoed tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten

Heb je op werkdagen na 17.00 uur of in het weekend spoedzorg nodig? Bel dan met Spoedpost Utrecht Stad aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan 60 in Utrecht via telefoonnummer 088 130 96 70. Bij levensbedreigende situaties bel dan 112.

Niet verschijnen op afspraak zonder afbericht

Als je niet op de gemaakte afspraak kan komen, zeg deze dan ruim van te voren af. Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afzegging zijn de kosten van het gemiste consult voor eigen rekening!

Onderdeel van Centric Health

Centric Health is een door medici opgerichte organisatie, die huisartsenpraktijken helpt zich te blijven verbeteren. Goede zorg en patiënt centraal staat bij Centric Health praktijk van de (nabije) toekomst monitoren patiënten actief hun eigen gezondheid. Digitale triage helpt hen om te bepalen of een bezoek aan de huisarts gewenst is. Ze maken online afspraken die telefonisch, via een videoconsult, chat of fysiek plaatsvinden, afhankelijk van wat nodig is. De combinatie van persoonlijke zorg en e-health faciliteiten bevordert een effectieve behandelrelatie en ontzorgt praktijkmedewerkers van niet-patiëntgebonden taken. Met als gevolg: meer tijd voor patiëntenzorg.

Lees meer op: www.centrichealth.nl